Nieuws

Overdacht Dierenambulance Noord West Veluwe een feit.

Binnen de regio Noord West Veluwe heeft er een herindeling plaatsgevonden in de werkgebieden van de verschillende Dierenambulance organisaties. De bestaande stichting uit deze regio schuift door naar Putten-Barneveld. De materialen, de auto’s, de uitgebreide expertise én een aantal vertrouwde gezichten blijven natuurlijk behouden voor het gebied Noord West Veluwe waar u woont. Deze herstructurering betekent een doorstart voor de geheel vernieuwde Dierenambulance Noord-West Veluwe in de regio Harderwijk, Hierden, Ermelo en Nunspeet. Op zaterdag 13 juni jl. heeft de officiële overdracht plaatsgevonden en de dieren in nood zijn in beide regio’s de grote winnaars van deze herindeling.

Met een enthousiaste groep ervaren vrijwilligers zetten beide stichtingen zich vol passie in voor de dieren. Iedere vrijwilliger draagt zijn of haar steentje bij in het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. De vrijwilligers doen dit werk uit liefde voor de dieren, 365 dagen per jaar!

De kerntaken van de Dierenambulance bestaan uit: het verlenen van eerste hulp aan dieren, het vervoeren van dieren, het ophalen van overleden dieren en het registreren van gevonden en vermiste dieren.

Misschien heeft u tot dusver altijd de oude stichting Dierenambulance Harderwijk-Ermelo financieel ondersteund. U kunt dit donateurschap dan overzetten naar de Dierenambulance Noord-West Veluwe. Met uw financiële ondersteuning kunnen zij hun kerntaken in Harderwijk en omstreken blijven uitvoeren zoals u dat gewend bent. Het enige wat u hiervoor zelf moet doen is uw donatie, gift of legaat bij uw bank over te zetten naar het rekeningnummer van de nieuwe stichting.

Wilt u de Dierenambulance Noord-West Veluwe blijven steunen of wilt u donateur worden? Doe dit dan door uw bijdrage (voortaan) over te maken naar bankrekeningnummer NL29RABO0353865524 t.n.v. Stichting Dierenambulance Noord-West Veluwe. De standplaats voor deze regio blijft Harderwijk. De nieuwe stichting is bereikbaar op het nieuwe telefoonnummer 0341-230529.

Dit is tevens het nieuwe alarmnummer voor het oproepen van dieren in nood!

Via de bestaande social media pagina’s, Facebook en Instagram blijft de Dierenambulance NWV u op de hoogte houden van alle belevenissen en ontwikkelingen.

%d bloggers liken dit: